ศูนย์กลาง การพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพมนุษย์ จัดคอร์ส หลักสูตร อบรม Training สัมมนา Seminar ทั้งในและนอกสถานที่
ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์...เพราะเราเชื่อว่า.. ความสำเร็จสร้างได้....ด้วยพลังในตัวของคุณเอง

ประมวลภาพ การบรรรยายล่าสุดของอาจารย์ ดร. จอมพล สุภาพ

อบรม จัด Course Training หลักสูตร สัมมนา Seminar ทั้งในและนอกสถานที่ - Inhouse Training, In House Training
www.speechtosuccess.com
ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาคาร PMCI 25/4 ซ.รัชดาภิเษก 36 ถ.รัชดาภิเษก,จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Mobile 0806177299 Fax 02-970-2875 sophon999@gmail.com
Copyright © speechtosuccess.com All rights reserved.

หลักสูตรพัฒนาบุคลากร, เรียนการพูด, ฝึก อบรม คอร์สสำหรับพิธีกรมืออาชีพ , วิทยากรมืออาชีพ, การพูดในที่ชุมนุมชน , ปิดการขายไม่ได้, พัฒนาการขาย, เทคนิคการขายมืออาชีพ, เทคนิคในการพูด, ศิลปะในการพูด